top of page

Díky čemu je Speakly tak výjimečné?Speakly je jedinečná aplikace ve světě jazykového vzdělávání, protože využívá unikátní metodiku, kterou vytvořili dva polygloti - Ott Ojamets a Ingel Keskpaik - oba spoluzakladatelé Speakly.


Ott a Ingel hovoří 7 a 8 jazyky a na Speakly začali pracovat v roce 2018 s týmem talentovaných vývojářů a jazykových specialistů.


Celý přístup Speakly však vznikl mnohem dříve, protože je ve skutečnosti založen na původní metodice učení, kterou Ott publikoval v roce 2012. Chcete-li si přečíst více o příběhu Speakly a o tom, jak to všechno začalo, podívejte se na tento příspěvek na blogu.


Jak tedy funguje jedinečná metodika Speakly?


Je to vlastně docela snadné, protože celá metodika Speakly se odvíjí od velmi jednoduchého principu - abyste se rychleji učili a dosáhli rychlejších výsledků, musíte si prostudovat nejdůležitější věci v pořadí podle jejich důležitosti.


Zní to logicky, že? 👌


Uvedeme příklad. Představte si, že vezmeme všechny rozhovory, které lidé vedli v Paříži za posledních 10 let, vložíme všechny tyto informace do počítače a požádáme počítač, aby analyzoval, která slova a věty, které lidé používají v reálném životě, jsou ve francouzštině nejrelevantnější.


Po sestavení tohoto seznamu bychom věděli, co se máme naučit, abychom si jazykové dovednosti vylepšili mnohem rychleji než obvykle. A mohli bychom si být jisti, že každé slovo, které se naučíme, plně podpoří naše komunikativní dovednosti. 😉


Pět let výzkumu


To je přesně to, co jsme udělali my ve Speakly - ale kromě analýzy milionů bajtů dat jsme analyzovali také vzorce mluvení a konverzace více než 3 500 osob v průběhu pěti let.


Ve výsledku jsme měli obrovské množství cenných dat a poznatků, díky nimž jsme dnes dospěli do bodu, kdy můžeme prakticky zaručit, že pokud se se Speakly začnete učit jazyk od nuly, dosáhnete solidní jazykové úrovně už za pouhých několik měsíců - přesněji za 3,5 měsíce. A to vše je výsledkem důkladného vědeckého procesu.


Jak si můžeme být tak jistí, která slova a věty jsou opravdu užitečné? 😎

Stručně řečeno, během našich let výzkumu jsme zjistili, že pokud se naučíte 4000 nejdůležitějších slov jazyka, v podstatě pak dokážete zvládnout téměř jakoukoli situaci, která by mohla nastat v reálném životě.


Měníme způsob učení jazykůMůže vám to znít trochu divně, protože studium cizího jazyka vám pravděpodobně vždy připadalo jako něco namáhavého, co trvá roky. Pokud se však skutečně podíváme na vědecká data, opak je pravdou.


To, co jsme v našem výzkumu objevili, bylo docela ohromující:


  • Když znáte 300 nejdůležitějších slov cizího jazyka, ve skutečnosti vám to poskytne slovní zásobu, která se používá asi v 42 % všech konverzací v reálném životě.

  • Když znáte 1 200 slov, pak procento stoupne na 72 %.

  • A když se naučíte 4000 nejdůležitějších slov jazyka, budete mít slovní zásobu v podstatě pro každou situaci. 🚀


Abyste ovládali jazyk, nemusíte znát tolik slov, kolik si myslíte


Když se podíváte na jazyk z této perspektivy, zjistíte, že není těžké se ho naučit a zvládnutí nového jazyka vám nemusí trvat roky.


“Ale co všechna ta ostatní slova?”, ptáte se. Odpověď je jednoduchá - pokud již znáte 4000 nejdůležitějších slov jazyka, pak se bude učení nové slovní zásoby nejúčinněji odehrávat z konverzací a z kontextu. Chcete-li si přečíst více o tom, proč vás Speakly naučí přesně 4 000 slov v daném jazyce, a ne více, podívejte se na tento náš příspěvek na blogu.


Tohle všechno se velmi liší od tradičních metod a jiných aplikací na výuku jazyků, které učí slova a věty založené na tématech, což znamená, že výsledků dosáhnete pomaleji.


Základní myšlenkou Speakly je tedy naučit se ta nejdůležitější slova a věty jazyka v pořadí podle jejich důležitosti. Ale to není jediná věc, díky které je Speakly tak výjimečné.☝️


Učení jazyka holistickým způsobem


Kromě toho vás Speakly učí jazyk holisticky - tak, jak jsme se naučili náš mateřský jazyk - z kontextu a přirozeným způsobem. Proto hned na začátku studia velmi rychle zjistíte, že vás Speakly naučí všechny části jazyka - slova, psaní, mluvení, porozumění - současně.


Celý proces učení je veden pomocí algoritmů Speakly, které během studia sledují vaše akce v reálném životě a upravují proces učení takovým způsobem, aby skutečně fungoval pro váš styl učení a vaši paměť.


Závěr


Speakly je ve světě výuky jazyků jedinečné, protože využívá originální vědeckou metodologii. Je to v zásadě jako pravidlo 80/20 pro studium jazyků a díky tomu si můžete být jisti, že nebudete studovat nic nepodstatného a že vám veškerý čas, který do studia investujete, přináší skutečné výsledky.🤘
130 views0 comments

Comments


bottom of page